top of page

Actie
Voorwaarden

Registratie
Actie
Promoti mteriaal
prijzen cadeaus

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Mediclowns (Korenmolenweg 18, 3520 Zonhoven - KBO‌ 08‌63 4‌43 1‌24) georganiseerde “Mediclown School 2023-2024”

Door deelname accepteren jullie de actievoorwaarden. De deelname is gratis.

De actie loopt tijdens het schooljaar 2023-2024.

Registratie

 • Jullie school, graad, jaar of klas dient geregistreerd te zijn, voor 31 december 2023, via de actiepagina op de Mediclowns website: www.mediclowns.be 

 • Om te kunnen registreren moet je ouder dan 18 jaar zijn en verbonden zijn aan de school. (Bijvoorbeeld als leerkracht, directie of vanuit het ouder comité).

Actie

 • Jullie mogen kiezen welke actie(s) jullie ondernemen, maar deze mogen niet racistisch, politiek of discriminerend zijn.

 • Per schijf van 100 euro die jullie inzamelen, krijgen jullie 1 kans (= 1 lotje) op het winnen van het grote Mediclown feest (zie lager). Bv €300 ingezameld bedrag betekent 3 lotjes in de pot op jullie geregistreerde naam.

 • Het ingezamelde bedrag per registratie moet gestort worden voor vrijdag 24 maart 2024 op de rekening van de Mediclowns. Bij storting moet de geregistreerde naam duidelijk vermeld worden, zodat wij weten welke lotjes tot wie toebehoren. Rekeningnummer: BE37‌ 73‌50 07‌94 83‌28 - BIC : KREDBEBB.

 • Het is toegelaten om de opbrengsten in schijven te storten (= interessant om sneller aanspraak te maken op één of meerdere van de cadeaus).

 • Jullie mogen de school, klas of actie laten sponsoren door bedrijven. De return aan de sponsors dient door jullie zelf worden te voorzien. Onze organisatie kan op geen enkele manier deelnemen aan die returns (zoals het logo van het bedrijf op onze website of een clown die op bezoek komt in het bedrijf).

Promotie materiaal:

Onder promotie materiaal wordt verstaan: vlaggenlint, ballonnetjes, spandoeken en roll-up banners met het logo van de Mediclowns.

 • Promotie materiaal kan uitgeleend worden om te gebruiken tijdens jullie acties. Dit moet in een apart aanvraagformulier worden aangevraagd.

 • Het beschikbare materiaal is niet oneindig. Bij het verdelen van het materiaal wordt er gekeken naar de duurtijd van het uitlenen en het aantal scholen dat tegelijkertijd materiaal wenst.

 • De school kan niet kiezen welk materiaal ze mogen lenen, hoeveel materiaal er geleend kan worden en hoelang zij dit materiaal mogen gebruiken, maar mag uiteraard steeds een voorkeur geven.

 • De school zal als een goede huisvader met het materiaal omspringen. Wanneer uitgeleend materiaal beschadigd of niet terugkomt, zal dit vergoed moeten worden.

Prijzen, cadeaus en trekking

Prijzen: de prijs die gewonnen kan worden

Cadeau: cadeau die men krijgt als men aan bepaalde voorwaarden voldoet

 • Op 1 april 2024 wordt het winnende lot getrokken via een tombolasysteem. De trekking van de winnaars gebeurt willekeurig en op onpartijdige wijze. De trekking zal live gevolgd kunnen worden via een online link die naar de deelnemende scholen zal gestuurd worden. Beelden hiervan kunnen opgevraagd worden.

 • De winnende registratie krijgt hiervan binnen de 48u na trekking een bericht van hun prijs via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

 • De winnende school moet voor 10 april 2024 hun prijs claimen en hun voorkeursdata kenbaar maken.

 • De gewonnen prijs kan geclaimd worden op een schooldag naar keuze in mei of juni 2024. Dit wordt vastgelegd in overleg met de Mediclowns.

 • De prijs is een feest gedurende maximum 3 uur.

 • De inhoud en aanbod van de activiteiten kunnen variëren naar gelang de samenwerkingen met externe partners. 

 • Het feest wordt voor maximum 300 kinderen georganiseerd. Per uur kunnen er maximum 100 kinderen deelnemen.

 • De gewonnen prijs kan niet in contant geld worden uitgekeerd en kan op verzoek van ontvanger niet worden vervangen door een ander product. 

 • Bij deelname aan deze actie kunnen de scholen aanspraak maken op één of meerdere cadeaus als aan de voorwaarden per cadeau is voldaan.

 • De verschillende cadeaus zijn cumuleerbaar.

 • Elk cadeau kan maar één maal uitgereikt worden per school.

 • Vanaf 500 euro ontvangt de school een trofee met “Mediclown school van het jaar 2023-2024”.

 • Vanaf  1000 euro komt een clown de cheque symbolisch ophalen in je school en maakt deze tijd voor een kort fotomoment OF Iemand van onze organisatie komt in je school een presentatie geven over onze werking. (Dit kiezen jullie dan zelf)

  • De school heeft geen inspraak in de inhoud en duurtijd van de presentatie.

  • De school heeft geen inspraak in de inhoud, omkadering en duurtijd van het fotomoment. 

  • De clown komt niet optreden noch spelen met de kinderen. Het houdt niet meer en niet minder in dan het poseren voor een leuke foto die door de school zelf wordt genomen. (Onze clowns hun core business is het bezoeken van zieke kinderen in de ziekenhuizen en wij willen om die reden zo min mogelijk extra gebruik maken van hun vrije tijd)

 • Vanaf 2000 euro komt een clown de cheque symbolisch ophalen in je school en maakt deze tijd voor een kort fotomoment EN Iemand van onze organisatie komt in je school een presentatie geven over onze werking.

  • De school heeft geen inspraak in de inhoud en duurtijd van de presentatie.

  • De school heeft geen inspraak in de inhoud, omkadering en duurtijd van het fotomoment. 

  • De clown komt niet optreden noch spelen met de kinderen. Het fotomoment houdt niet meer en niet minder in dan het poseren voor een leuke foto die door de school zelf wordt genomen. (Onze clowns hun core business is het bezoeken van zieke kinderen in de ziekenhuizen en wij willen om die reden zo min mogelijk extra gebruik maken van hun vrije tijd)

 • Vanaf 2500 euro komt één van onze clowns een korte show van 30min brengen bij jullie op school. In geval van grote vraag voor dit cadeau behouden de Mediclowns zich het recht om deze show uit te besteden.

  • De school heeft geen inspraak in de inhoud, duurtijd en omkadering van de show.

  • De Mediclowns voorzien een eenvoudige muziekinstallatie en het materiaal om de show uit te voeren. De school voorziet een regenvrije plaats waar het optreden kan plaatsvinden. Een speelplek van ongeveer 5x5m is voldoende. Een vrije hoogte van 4m is niet noodzakelijk, maar maakt de mogelijkheden groter.

 • Vanaf 4500 euro komt één van onze clowns tweemaal dezelfde korte show van 30min brengen bij jullie op school. (In geval van grote vraag voor dit cadeau behouden de Mediclowns zich het recht om deze show uit te besteden.

  • De school heeft geen inspraak in de inhoud, duurtijd en omkadering van de show.

  • De Mediclowns voorzien een eenvoudige muziekinstallatie en het materiaal om de show uit te voeren. De school voorziet een regenvrije plaats waar het optreden kan plaatsvinden. Een speelplek van ongeveer 5x5m is voldoende. Een vrije hoogte van 4m is niet noodzakelijk, maar maakt de mogelijkheden groter.

  • De show vindt tweemaal plaats op dezelfde dag met een pauze tussenin van minimum 30min en maximum 60min.

  • Deze optie geeft u de mogelijkheid uw leerlingen op te splitsen in twee groepen, zodat de interactiviteit versterkt kan worden tijdens de show.

Feest voorwaarden:

 • Per jaar wordt er één feest verloot onder alle deelnemende scholen.

 • Bij registratie geeft de school drie voorkeursdata door waarop zij het feest wensen te organiseren als zij deze winnen. De Mediclowns trachten zich te richten op één van die drie data, maar behouden zich het recht om in overleg een andere datum te kiezen als geen van deze data in de agenda past.

 • Het feest duurt 3u waarbij er per uur 100 kinderen mogen deelnemen. Minder kinderen per uur mag, meer kinderen dan 100 kan niet.

  • Een kleine school met bijvoorbeeld 150 leerlingen kan kiezen om bijvoorbeeld 75 kinderen het eerste anderhalf uur te laten spelen en de andere 75 kinderen het tweede anderhalf uur.

  • Een school met meer dan 300 kinderen zal een selectie moeten maken welke kinderen aan het feest kunnen deelnemen.

  • In overleg kan er besloten worden om het feest toch te vergroten naar meer kinderen. Dit gebeurt dan onder voorwaarden, af te spreken tussen de winnende school en de Mediclowns.

 • De Mediclowns garanderen een gevarieerd programma in workshops, activiteiten, vrij spelen en begeleid spelen voor 100 kinderen per uur. De inhoud kan variëren naargelang het aanbod van onze partners op de gekozen dag voor het feest. De school heeft geen inspraak in dit aanbod, maar mag altijd suggesties geven of voorkeuren uitspreken. Tenslotte willen we een feest waar alle kinderen dolenthousiast over zullen zijn.

 • Op het feest wordt verwacht dat leerkrachten actief mee helpen begeleiden. 

  • Het ondersteunen tijdens de activiteiten

  • Pedagogische ondersteuning: brandjes tijdig opmerken of voorkomen en de deugnieten mee in het oog houden.

  • Tijdens begeleide workshops de leerlingen helpen, mee helpen klaarzetten en of opruimen.

 • De locatie van het feest is afhankelijk van de gewonnen school. We rekenen op de hulp van de gewonnen school bij het zoeken naar een geschikte locatie.

 • In geval van regen zal het feest op een binnenlocatie doorgaan. De Mediclowns behouden zich het recht om het programma aan te passen naar de mogelijkheden van de binnenlocatie.

 

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Mediclowns: 0472 76 65 49 of info@mediclowns.be

Feest Voorwaarde
bottom of page